đại bác

  1. yuri

    Lịch sử Phòng thủ bằng đại bác! Sự khởi đầu của "sản xuất sắt thép" ở Nhật Bản

    《Lúc đó, đúng lúc Perry đến, ai cũng biết tàu chiến của Mỹ đã đến Edo, đồng thời nói pháo binh cũng trở nên ồn ào, ai học pháo binh Sokode đều học theo kiểu Hà Lan. Lúc đó “tôi phải đọc cuốn sách gốc để điều tra về pháo binh của Hà Lan”. (“Fukuou Jiten” Satoshi Fukuzawa) Công nghệ pháo binh...
Top