đại học

  1. yuki1485

    Giáo dục Xếp hạng Đại học trên Thế giới 2021 : Đại học Tokyo đứng thứ 35 . Chỉ có 2 trường của Nhật Bản nằm trong top 200.

    ( Đại học Tokyo - Nhật Bản ) Tạp chí giáo dục của Anh "Times Higher Education (THE)" đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học thế giới mới nhất vào ngày 2. Xếp hạng cao nhất ở Nhật Bản là vị trí thứ 35 của Đại học Tokyo, cao hơn một bậc so với năm trước. Xếp hạng cao nhất thế giới là Đại học...
Top