đài radio

  1. yuri

    Lịch sử Sự khởi đầu của radio tại Nhật Bản

    Vào ngày 22 tháng 3 năm 1925 (Taisho 14), buổi phát thanh đầu tiên được thực hiện tại Nhật Bản (phát thanh thử nghiệm từ ngày 1 tháng 3). Ngày này là chủ nhật của ngày nghỉ lễ thứ hai. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, buổi phát thanh bắt đầu với cuộc gọi từ phát thanh viên Takeo Kyoda, "Xin chào...
Top