dân di cư

  1. yuki1485

    Xã hội Bảng xếp hạng "Các quốc gia có nhiều dân di cư"! , Vị trí đầu tiên là "Luxembourg".

    Ngày nay, với sự phát triển của các phương tiện giao thông như máy bay, sự toàn cầu hóa ngày càng tiến bộ, nhiều người chọn sống ở nước ngoài không chỉ dưới hình thức du lịch mà còn cả hình thức di cư. Trong thời đại hiện đại như vậy, quốc gia nào có tỷ lệ dân di cư cao ? Lần này, bài viết sẽ...
Top