đảng dân chủ lập hiến

  1. yuki1485

    Chính trị Nhật Bản : Đảng Dân chủ Lập hiến công bố chính sách kinh tế như giảm thuế tiêu dùng.

    Đảng Dân chủ Lập hiến đã công bố các chính sách kinh tế cho cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo. Các chính sách chính là miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập hàng năm dưới 10 triệu yên và giảm thuế tiêu dùng. Theo chính sách kinh tế do Đảng Dân chủ Lập hiến công bố , nhằm hỗ trợ cho nhóm...
Top