đăng kiểm ô tô

  1. kamikaze

    Covid-19 Nhật Bản: Gia hạn thời gian đăng kiểm xe ô tô đến ngày 1 tháng 7

    Để tạo điều kiện cho người dân, Bộ Giao thông Nhật Bản thông báo sẽ cho phép người dân tiến hành đăng kiểm xe ô tô muộn. Đối tượng là những người sở hữu xe có thời hạn đăng kiểm đến ngày 30 tháng 6 sẽ được tự đông gia hạn đến mùng 1 tháng 7. Thường thì người dân phải tiến hành đăng kiểm lại...
Top