Covid-19 Nhật Bản: Gia hạn thời gian đăng kiểm xe ô tô đến ngày 1 tháng 7

Covid-19 Nhật Bản: Gia hạn thời gian đăng kiểm xe ô tô đến ngày 1 tháng 7

Để tạo điều kiện cho người dân, Bộ Giao thông Nhật Bản thông báo sẽ cho phép người dân tiến hành đăng kiểm xe ô tô muộn.
Đối tượng là những người sở hữu xe có thời hạn đăng kiểm đến ngày 30 tháng 6 sẽ được tự đông gia hạn đến mùng 1 tháng 7.

Thường thì người dân phải tiến hành đăng kiểm lại trước khi hết hạn. Nhưng đây là biện pháp đặc biệt hỗ trợ người dân trong mùa dịch corona.

Điều này có nghĩa là giả sư như hạn đăng kiểm xe của bạn hết hạn ngày hôm nay (mùng 8 tháng 5) theo lệ thường thì từ ngày mai(mùng 9 tháng 5) trở đi bạn sẽ không được phép sử dụng nếu như không gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, theo thông báo lần này thì bạn vẫn có thể sử dụng xe cho đến ngày 1 tháng 7.

Từ tháng 3 Nhật cũng đã có biện pháp tương tự. Trong thời gian tới nếu dịch covid-19 không lắng xuống có thể biện pháp này sẽ được tái gia hạn. Vì vậy nên ai có xe ô tô cần theo dõi và cũng không cần vội vàng đi đăng kiểm và lo hết hạn.


 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top