dành cho người 70 tuổi

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: "Luật việc làm dành cho người 70 tuổi" sẽ có hiệu lực vào tháng 4 sẽ hầu như loại bỏ hệ thống tuổi nghỉ hưu ở Nhật Bản.

    Ông A, 63 tuổi, người vẫn tiếp tục làm thêm sau khi nghỉ hưu, nói với hy vọng trong tương lai. “Tôi nghe nói từ tháng 4, người lao động có nhu cầu sẽ được làm việc đến năm 70 tuổi. Tôi vẫn còn một khoản tiền nợ và tôi muốn tiếp tục làm việc miễn là tôi có thể." Vào tháng 4 năm nay, cái gọi là...
Top