đắt đỏ

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Không thể trả chi phí sinh con do thảm họa Corona , cũng không có hệ thống có thể dựa vào

    Một số gia đình không có khả năng chi trả cho việc sinh con do thảm họa Corona mới. Nếu bạn có bảo hiểm y tế, bạn sẽ được thanh toán "tiền trợ cấp sinh con và chăm sóc con một lần", nhưng trong một số trường hợp chỉ như vậy là không đủ. Có vẻ như điều đó đã hiện rõ do việc thu nhập giảm vì suy...
Top