đậu nành

  1. yuki1485

    Sản phẩm "Thịt của tương lai" thu hút sự chú ý . Nâng cao nhận thức về sức khỏe, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài

    Các hình thức "thịt" mới được gọi là "thịt thay thế" như thịt đậu nành làm từ đậu nành đang thu hút sự chú ý. Với nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng do sự lây lan của virus Corona mới, số lượng sản phẩm được xử lý tại các siêu thị ngày càng tăng và tầm quan trọng của nguồn cung cấp thực phẩm...
Top