di sản

  1. yuki1485

    Văn hoá Chiếc thuyền một mình xuyên Thái Bình Dương của Kenichi Horie trở thành "Di sản tàu"

    Chiếc thuyền nhỏ "Nàng tiên cá" mà Kenichi Horie (82 tuổi), một nhà thám hiểm biển sống ở thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo lái khi một mình băng qua Thái Bình Dương lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1962 đã được Hiệp hội Kỹ thuật Hàng hải Nhật Bản, một hiệp hội công ích công nhận là "Di sản tàu "...
Top