địa điểm tiêm chủng quy mô lơn

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Khoảng 300 trường đại học trả lời sẽ hợp tác trong việc thiết lập địa điểm tiêm chủng Corona mới

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã tiến hành cuộc khảo sát liệu có thể cung cấp khuôn viên của các trường đại học trên toàn quốc làm địa điểm tiêm chủng virus Corona mới hay không, khoảng 300 trường đại học đã trả lời sẽ hợp tác và dự kiến rằng việc tiêm chủng sẽ...
Top