dịch vụ nguồn nhân lực

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của Corona và dịch vụ nguồn nhân lực.

    Nền kinh tế tiếp tục trì trệ do ảnh hưởng của đợt lây nhiễm Corona mới. Tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng lên và tỷ lệ tuyển dụng đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 1,6 lần vào năm 2019, cao như những năm 1970, nhưng đã giảm mạnh xuống 1,06 lần vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù cảm giác...
Top