điều 9 hiến pháp

  1. yuki1485

    Xã hội Cuộc thăm dò ý kiến của Asahi Shimbun , 51% "tán thành" sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản.

    Tờ báo Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận quốc gia ( qua điện thoại ) vào ngày 16 và 17. Dưới thời chính quyền Kishida, khi được hỏi về việc tán thành hay không tán thành việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp và nêu rõ sự tồn tại của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản , 51% đã trả lời "tán...
Top