Xã hội Cuộc thăm dò ý kiến của Asahi Shimbun , 51% "tán thành" sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản.

Xã hội Cuộc thăm dò ý kiến của Asahi Shimbun , 51% "tán thành" sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản.

a_15269858.jpg


Tờ báo Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận quốc gia ( qua điện thoại ) vào ngày 16 và 17. Dưới thời chính quyền Kishida, khi được hỏi về việc tán thành hay không tán thành việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp và nêu rõ sự tồn tại của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản , 51% đã trả lời "tán thành" , vượt 33% "phản đối ".

Đối với nam giới, 59% cho biết "tán thành" và 30% "phản đối" , trong khi đối với nữ giới, có 44% "tán thành" và 37% "phản đối" . Theo nhóm tuổi, 57% "tán thành" và 33% "phản đối" với những người từ độ tuổi 18-29 tuổi, nhưng 50% "tán thành" và 32% "phản đối" với những người từ 70 tuổi trở lên . Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra dưới thời chính quyền Abe, nhưng trong cuộc thăm dò dư luận quốc gia mới nhất ( qua điện thoại ) vào tháng 3 năm 2018, có thể so sánh cho thấy 33% trả lời "tán thành" và 51% trả lời "phản đối" với việc nêu rõ về sự tồn tại của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Về ưu và nhược điểm của việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có “chức năng phản công” đánh vào các căn cứ tên lửa nước ngoài đang muốn tấn công Nhật Bản, 50% trả lời "tán thành" và “phản đối” chiếm 40%. Về chi tiêu quốc phòng, 46% trả lời rằng "tốt hơn là giữ nguyên", cao hơn 34% cho rằng "tốt hơn là gia tăng ".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top