điều trị corona

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Thuốc điều trị virus Corona sẽ được yêu cầu “tự chi trả”...“Tương lai tồi tệ nhất” được dự đoán khi “không có hỗ trợ”.

    Tác động trong tương lai đối với việc “tự chi trả” cho thuốc điều trị virus Corona là gì ? Việc “tự chi trả” thuốc điều trị virus Corona có thể ảnh hưởng lớn đến số phận của căn bệnh truyền nhiễm này. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, virus Corona mới được phân loại là "Loại 5". Kể từ ngày đó...
  2. yuki1485

    Covid-19 "Liệu pháp cocktail kháng thể" : Việc bố trí các bác sĩ 24/24 tại các cơ sở lưu trú là một thách thức

    "Liệu pháp cocktail kháng thể" đối phó với Corona mới đã bắt đầu tại các cơ sở lưu trú điều trị y tế ở Tokyo , và việc đòi hỏi các bác sĩ phải được điều động 24/24 để chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột về tình trạng của bệnh nhân là một thách thức. "Liệu pháp cocktail kháng thể" là một phương...
Top