điều trị corona

  1. yuki1485

    Covid-19 "Liệu pháp cocktail kháng thể" : Việc bố trí các bác sĩ 24/24 tại các cơ sở lưu trú là một thách thức

    "Liệu pháp cocktail kháng thể" đối phó với Corona mới đã bắt đầu tại các cơ sở lưu trú điều trị y tế ở Tokyo , và việc đòi hỏi các bác sĩ phải được điều động 24/24 để chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột về tình trạng của bệnh nhân là một thách thức. "Liệu pháp cocktail kháng thể" là một phương...
Top