điều trị

  1. yuri

    Xã hội Điều trị corona, sau khi tìm kiếm quá nhiều trên mạng...Sự đau khổ của bệnh nhân được kể bởi các y tá

    Sự lây lan nhanh chóng của virus corona mới không dừng lại. Lĩnh vực y tế nơi những người bị nhiễm bệnh được vận chuyển hết người này đến người khác luôn ở trong tình thế khó khăn. Những người ốm nặng và suy hô hấp, hệ thống chăm sóc y tế như đi thăng bằng trên dây, và những căng thẳng bất ngờ...
Top