đình chỉ hoạt động

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Tỉnh Fukui : Đình chỉ hoạt động 116 ngày với công ty dược phẩm Kobayashi. Hình phạt hành chính lâu nhất từ trước đến nay đối với các nhà sản xuất dược

    Vào ngày 9 tháng 2, chính quyền tỉnh Fukui đã đình chỉ hoạt động của công ty dược phẩm Kobayashi trong 116 ngày theo Luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế do vấn đề các thành phần thuốc ngủ được trộn lẫn trong các thuốc điều trị như nấm chân mà công ty sản xuất ở thành phố Awara, tỉnh Fukui. Chính...
Top