đọc sách

  1. yuki1485

    Xã hội Điện thoại thông minh có thực sự xấu? Ấn tượng mạnh với khoảng một nửa số sinh viên đại học "thời gian đọc sách là 0 phút "

    Thời gian sử dụng điện thoại thông minh trung bình mỗi tuần là 13 giờ Ngày nay, bạn có thể chơi Internet và trò chơi trên điện thoại thông minh của mình mọi lúc, mọi nơi và bạn có thể tận hưởng thời gian giải trí mà không cần đọc sách. Kết quả là việc “giới trẻ ngày nay không đọc sách” là một...
Top