đơn đăng ký

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Số lượng đơn đăng ký trợ cấp hộ nghèo trong tháng 6 tăng 13% so với năm trước. Ảnh hưởng kéo dài do lan rộng lây nhiễm Corona.

    Khi ảnh hưởng của lan rộng lây nhiễm virus Corona mới tiếp tục, số lượng đơn đăng ký trợ cấp hộ nghèo trong tháng 6 là hơn 19.000 đơn, tăng khoảng 13% so với cùng tháng năm trước, là tháng thứ hai tăng liên tiếp . Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số lượng đơn đăng ký trong tháng 6...
Top