đóng cửa kinh doanh

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Ảnh hưởng của Corona , số lượng nhà hàng gia đình giảm hơn 8% so với trước khi lan rộng lây nhiễm.

    Khảo sát của các tổ chức tín dụng đã phát hiện ra rằng do ảnh hưởng của virus Corona mới kéo dài, số lượng nhà hàng gia đình do các chuỗi nhà hàng lớn điều hành đã giảm hơn 790 nhà hàng, tương đương hơn 8% so với trước khi lây lan dịch bệnh. Theo tổng hợp của văn phòng tín dụng tư nhân "Tokyo...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Hơn 30% nhà hàng đang "xem xét đóng cửa kinh doanh" . Việc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cũng khắc nghiệt trong tương lai.

    Theo kết quả của một cuộc khảo sát bảng câu hỏi về Corona mới được Tokyo Shoko Research công bố vào ngày 21, 33,9% nhà hàng trả lời rằng họ có thể cân nhắc đến việc đóng cửa kinh doanh. Kết quả đã tăng 3,5 điểm so với cuộc khảo sát tháng 4 trước đó. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành cho...
Top