du học

  1. yuki1485

    Xã hội Lo ngại về sự chênh lệch "du học" giữa người Nhật và người Trung Quốc, sự suy giảm khả năng cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản.

    Du học sinh người Trung Quốc đã trở lại Nhật Bản sau đại dịch, nhưng sinh viên Nhật Bản có thái độ tiêu cực đối với việc học tập tại Trung Quốc. Sự gia tăng số lượng sinh viên không có kinh nghiệm và đối thoại hai bên có thể làm đảo ngược quá trình quốc tế hóa của Nhật Bản và dẫn đến một bước...
Top