dự luật lgbt

  1. yuki1485

    Xã hội Đảng Dân chủ Tự do phê duyệt có điều kiện Dự luật LGBT . Bà Inada yêu cầu sự lý giải về việc sửa đổi.

    Vào ngày 24, Đảng Dân chủ Tự do đã phê duyệt có điều kiện một thỏa thuận sửa đổi giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập liên quan đến dự luật "thúc đẩy sự hiểu biết" về LGBT và các nhóm giới tính thiểu số khác. Trong tương lai, luật quy định rằng những quan ngại mà các nhà lập pháp bảo thủ nêu ra...
Top