Xã hội Đảng Dân chủ Tự do phê duyệt có điều kiện Dự luật LGBT . Bà Inada yêu cầu sự lý giải về việc sửa đổi.

Xã hội Đảng Dân chủ Tự do phê duyệt có điều kiện Dự luật LGBT . Bà Inada yêu cầu sự lý giải về việc sửa đổi.

AS20210510000456_commL.jpg


Vào ngày 24, Đảng Dân chủ Tự do đã phê duyệt có điều kiện một thỏa thuận sửa đổi giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập liên quan đến dự luật "thúc đẩy sự hiểu biết" về LGBT và các nhóm giới tính thiểu số khác. Trong tương lai, luật quy định rằng những quan ngại mà các nhà lập pháp bảo thủ nêu ra phải được thông báo cho chủ tịch Ủy ban đối phó của Quốc hội và các câu hỏi nên được đưa ra khi thảo luận dự luật.

Tại cuộc họp chung của Ủy ban Đặc biệt về Định hướng Tình dục và Nhận biết Giới tính và Tiểu ban đầu tiên của Nội các vào ngày 24, từ ngữ của thỏa thuận sửa đổi giữa các đảng cầm quyền và đối lập là trọng tâm sau cuộc thảo luận vào ngày 20 trước đó.

Việc sửa đổi được đề xuất sau các cuộc thảo luận giữa các đảng cầm quyền và đối lập đã bổ sung vào mục đích và triết lý cơ bản của luật, chẳng hạn như "Thừa nhận việc phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tình dục và thừa nhận giới là không thể chấp nhận được." Vào ngày 20, những người bảo thủ lần lượt không đồng ý với sửa đổi này, và việc phê duyệt đã bị hoãn lại.

20210524-00000082-asahi-000-1-view.jpg


Bà Tomomi Inada, chủ tịch của ủy ban đặc biệt, cho biết vào đầu cuộc họp vào ngày này về việc sửa đổi đã được thống nhất với đảng đối lập , bà yêu cầu sự lý giải về việc sửa đổi, "Những sửa đổi dự luật đã không được đưa ra bởi phe đối lập. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ ngay cả 1 milimet một cách hợp pháp", những người phản đối lo ngại rằng các tuyên bố của phe đối lập đã được thêm vào, vì vậy có vẻ như họ đang nhằm mục đích gạt bỏ dự luật.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top