dùng bữa bắt buộc khẩu trang

  1. yuki1485

    Covid-19 Tình hình thực tế của việc "dùng bữa với khẩu trang" là ? Các nhà hàng "lo lắng" ngày đầu "phòng chống lây lan"

    "Các biện pháp ưu tiên ngăn chặn sự lây lan ", yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh tại các nhà hàng, đã bắt đầu vào ngày 5 tại một phần tại ba tỉnh bao gồm cả Osaka. Ở Osaka, "dùng bữa với khẩu trang" được yêu cầu , và có những tiếng nói ở cửa hàng rằng "Tôi sợ rắc rối", nhưng thực tế là ... ...
Top