duy tân minh trị

  1. yuki1485

    Lịch sử [Ngày 3 tháng 6 là ngày Perry đến thăm Nhật Bản] Uraga chấn động trước sự xuất hiện của Tàu đen ! Phản ứng của người dân và Mạc phủ

    Vào ngày 3 tháng 6 năm 1853, bốn tàu chiến do Đô đốc Matthew Perry của Mỹ chỉ huy bất ngờ xuất hiện ngoài khơi bờ biển Uraga. Nhìn thấy thân tàu sơn đen và khói đen bốc lên từ ống khói, người Nhật lúc bấy giờ gọi nó là “Tàu đen”. Mục đích của Perry là mở cửa Nhật Bản. Kết quả là, các samurai...
Top