esim

  1. yuki1485

    Sản phẩm Nhật Bản: Các nhà mạng hàng đầu giới thiệu eSIM , dễ dàng chuyển đổi hợp đồng

    Vào ngày 8, 3 nhà mạng di động hàng đầu như NTT DOCOMO đã công bố chính sách xem xét giới thiệu "eSIM", không yêu cầu thay thế "thẻ SIM", chứa thông tin thuê bao cho điện thoại thông minh. Thông tin đã được tiết lộ trong cuộc họp của các chuyên gia do Bộ Nội vụ và Truyền thông tổ chức cùng ngày...
Top