five eyes

  1. yuri

    Chính trị Five Eyes và Nhật Bản: Hợp tác sẽ tốt hơn là tham gia

    Sự tham gia của Nhật Bản và "Five Eyes" ngày càng tăng, một khuôn khổ hợp tác tình báo của 5 nước Anglo-Saxon như Hoa Kỳ và Anh. Tác giả chỉ ra rằng “Nhật Bản nên theo đuổi sự hợp tác mạnh mẽ hơn là hướng tới sự tham gia”. Cái tên Five Eyes thường được nghe ở Nhật Bản. Điều này là do sự tham gia...
Top