fukushima

  1. yuri

    Xã hội Nếu chuyển đến Fukushima cùng gia đình, sẽ được hỗ trợ 2 triệu yên ... Hỗ trợ tiền cho 12 thành phố, thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân

    Năm tới, chính phủ đã quyết định cung cấp tối đa 2 triệu yên cho những người chuyển đến sống tại 12 thành phố thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Vào tháng 3 năm sau sẽ là 10 năm kể từ vụ tai nạn hạt nhân, nhưng dân số của các khu vực mà lệnh sơ tán của 12 thành phố thị...
Top