Xã hội Nếu chuyển đến Fukushima cùng gia đình, sẽ được hỗ trợ 2 triệu yên ... Hỗ trợ tiền cho 12 thành phố, thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân

Xã hội Nếu chuyển đến Fukushima cùng gia đình, sẽ được hỗ trợ 2 triệu yên ... Hỗ trợ tiền cho 12 thành phố, thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân

Năm tới, chính phủ đã quyết định cung cấp tối đa 2 triệu yên cho những người chuyển đến sống tại 12 thành phố thị trấn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Vào tháng 3 năm sau sẽ là 10 năm kể từ vụ tai nạn hạt nhân, nhưng dân số của các khu vực mà lệnh sơ tán của 12 thành phố thị trấn được gỡ bỏ chỉ bằng 20% so với số đăng ký trong sổ đăng ký cư dân cơ bản. Không chỉ là sự trở lại của những người sơ tán, mà còn là sự thúc đẩy di cư mới và tái thiết và phục hồi khu vực.

Đối tượng của khoản trợ cấp là những người không sống ở 12 thành phố, thị trấn và làng mạc vào thời điểm xảy ra tai nạn năm 2011, và dự kiến việc chi trả hỗ trợ sẽ bắt đầu sau mùa hè năm sau. Nếu bạn chuyển đến cùng gia đình từ bên ngoài tỉnh, bạn sẽ được trả 2 triệu yên (1,2 triệu yên từ tỉnh), và nếu bạn ở một mình, bạn sẽ được trả 1,2 triệu yên (800.000 yên từ tỉnh).

Bạn có thể nhận được hỗ trợ ngay cả khi bạn làm việc cho một công ty ngoài tỉnh và sống ở 12 thành phố, thị trấn và làng mạc trong khi làm việc từ xa, với điều kiện bạn đã sống từ 5 năm trở lên sau khi chuyển đến và “làm việc”. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu khởi nghiệp trong vòng 5 năm sau khi chuyển đến, bạn sẽ được trả 3/4 chi phí cần thiết (lên đến 4 triệu yên).

Nguồn tài chính sẽ là khoản tài trợ tăng tốc tái sinh Fukushima, mà cơ quan tái thiết đã cấp cho các tỉnh và 12 thành phố tự trị. Theo luật các biện pháp đặc biệt tái thiết và phục hồi ở Fukushima sửa đổi được thông qua vào tháng 6 năm nay, các biện pháp thúc đẩy di cư phải được tài trợ và cả Đảng dân chủ tự do và Đảng Công Minh đều khuyến nghị chính phủ tạo quỹ hỗ trợ vào tháng 9.

Sau vụ tai nạn hạt nhân, lệnh sơ tán đã được ban hành cho 12 thành phố, và cư dân di tản đến nhiều nơi khác nhau. Lệnh sơ tán đã được gỡ bỏ theo trình tự, nhưng việc trở lại của người dân vẫn không có tiến triển. Tính đến tháng 4 năm nay, dân số của khu vực gỡ bỏ là khoảng 18.000 người và 40% từ 65 tuổi trở lên.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (12).jpg
    ダウンロード (12).jpg
    13.1 KB · Lượt xem: 566

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top