ghép phổi từ người sống

  1. yuki1485

    Covid-19 Ca phẫu thuật bởi Bệnh viện Đại học Kyoto, ghép phổi từ người sống đầu tiên trên thế giới cho bệnh nhân viêm phổi do Corona.

    Bệnh viện Đại học Kyoto ngày 8 thông báo đã thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép phổi do người nhà hiến tặng cho một bệnh nhân đã điều trị khoảng 3 tháng bị viêm phổi nặng do virus Corona mới. Người ta nói rằng đây là ca ghép phổi từ người sống đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân sau khi bị...
Top