gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : Xác nhận 1316 ca nhiễm Corona mới, 54 người tử vong ngày 10 tháng 3

    Vào ngày 10, 1316 ca nhiễm virus Corona mới đã được công bố trên toàn quốc. Ngoài ra, 18 người ở Tokyo, 11 người ở tỉnh Kanagawa, 6 người ở tỉnh Chiba, 3 người ở tỉnh Aichi, 2 người ở tỉnh Mie, 2 người ở tỉnh Saitama, 2 người ở tỉnh Osaka, 2 người ở tỉnh Okinawa, 2 người ở Fukuoka, 2 người ở...
  2. yuki1485

    Covid-19 Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, việc gia hạn lại cũng đang được xem xét . Các chuyên gia: "Đừng nới lỏng các biện pháp đối phó Corona"

    Số lượng các ca nhiễm virus Corona mới dường như đang giảm và các chính quyền địa phương, nơi đã ban bố tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đang yêu cầu không dỡ bỏ hoặc gia hạn lại sớm hơn. Tuy nhiên, trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước đó, số lượng bệnh nhân tăng trở lại sau khi gỡ bỏ , và các...
Top