gia tăng tình trạng nghỉ học vào cuối năm

  1. yuri

    Giáo dục Số lượng sinh viên nghỉ học vào cuối năm dự kiến gia tăng ở 190 trường đại học

    Trong cuộc khảo sát chung "đại học Nhật Bản Hiraku" của báo Asahi và Kawai Juku, do ảnh hưởng của đại dịch corona, ít nhất 190 trường đại học quốc gia, công lập và tư nhân trên toàn quốc dự kiến số lượng "thôi học và nghỉ học vì lý do tài chính" sẽ tăng vào cuối năm nay. Khi tình hình tài chính...
Top