Giáo dục Số lượng sinh viên nghỉ học vào cuối năm dự kiến gia tăng ở 190 trường đại học

Giáo dục Số lượng sinh viên nghỉ học vào cuối năm dự kiến gia tăng ở 190 trường đại học

Trong cuộc khảo sát chung "đại học Nhật Bản Hiraku" của báo Asahi và Kawai Juku, do ảnh hưởng của đại dịch corona, ít nhất 190 trường đại học quốc gia, công lập và tư nhân trên toàn quốc dự kiến số lượng "thôi học và nghỉ học vì lý do tài chính" sẽ tăng vào cuối năm nay. Khi tình hình tài chính gia đình của sinh viên tiếp tục giảm do suy thoái kinh tế, hơn 80% số người được hỏi cho rằng trong tương lai sẽ “gia tăng số lượng các trường đại học kinh doanh khó khăn”.

Từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 24 tháng 11, cuộc khảo sát đã hỏi 767 trường đại học công và tư về "ảnh hưởng của virus corona mới", và 631 trường đại học, tương đương 82%, trả lời. Có 14 hạng mục tùy chọn như "hoạt động việc làm" và "điều kiện kinh doanh", giống như cuộc khảo sát khẩn cấp từ tháng 6 đến tháng 7 và có tác động đặc biệt lớn đến "thời điểm hiện tại (đầu tháng 10)" và "khoảng cuối năm tài chính (tháng 3 năm sau)". Chúng tôi đã yêu cầu hiệu trưởng chọn ra 5 vấn đề mà được cho rằng sẽ có tác động đặc biệt lớn.

Vào đầu tháng 10, "tuyển dụng sinh viên" là phổ biến nhất với 78%, "phương pháp thực hiện lớp học" là 60% và "hoạt động việc làm" là 57%. Về dự báo cho tháng 3 năm sau, 75% "sự kiện" như lễ tốt nghiệp được theo sau bởi 55% "tuyển dụng sinh viên", và 54% trích dẫn "hoạt động việc làm" để phản ứng với việc một loạt công ty giảm tuyển dụng do suy thoái kinh tế.

Nhiều trường đại học cho rằng suy thoái kinh tế sẽ khiến các hộ gia đình khó khăn và nhiều sinh viên sẽ không thể đóng học phí. “Gia tăng tình trạng thôi học / nghỉ học” là 9% vào tháng 7 tại thời điểm khảo sát khẩn cấp, nhưng lần này đã tăng mạnh lên 15% vào tháng 10 và 30% vào tháng 3 năm sau. Đặc biệt, các trường đại học tư nhân có mức học phí cao hơn đại học quốc gia và công lập đạt 35%. Một trường đại học tư nhân nhỏ ở tỉnh Gifu cho biết, “một số người đã nghỉ học vì lý do tài chính. Và trong tương lai số người sẽ nghỉ học, bỏ học vì lý do tương tự cũng sẽ xuất hiện”.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2020-11-30T082013.404.jpg
    ダウンロード - 2020-11-30T082013.404.jpg
    10.3 KB · Lượt xem: 241

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top