giải thể

  1. yuri

    Chính trị Liệu đó có phải là kiềm chế nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do trước khi "hạ bệ Suga"? Dậy sóng trước phát ngôn "có khả năng giải thể" của thủ tướng

    Đảng cầm quyền đang rộng rãi chấp nhận rằng đảng cầm quyền đã "siết chặt đảng" sau khi Thủ tướng Suga nói rằng có khả năng sẽ giải thể Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước cuộc bầu cử chủ tịch đảng dân chủ tự do do ông hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 9." Các đảng đối lập cảnh giác rằng việc đệ...
Top