giải thưởng văn học

  1. yuki1485

    Văn hoá Rin Usami 21 tuổi cho giải Akutagawa và Naka Saijo cho giải Naoki

    Giải thưởng Akutagawa / Giải Naoki lần thứ 164 (do Hiệp hội Xúc tiến Văn học Nhật Bản tài trợ) đã được tổ chức tại "Shin Kiraku" ở Tsukiji, Tokyo vào ngày 20, và Giải thưởng Akutagawa đã được trao cho tác giả Rin Usami (21 tuổi) với tác phẩm “Oshi, Moyu” ( Số báo văn học mùa thu ) và Giải Naoki...
Top