giải trí

  1. yuki1485

    Xã hội Một kỷ nguyên của "stream game" hơn là TV ? Những người trẻ đang xem gì trên YouTube ?

    Người ta biết rằng giới trẻ thường xem "YouTube", nhưng YouTube có lẽ đã hòa nhập vào cuộc sống của họ nhiều hơn những gì người lớn có thể tưởng tượng. Theo "Khảo sát về mức độ sử dụng khi xem video" do Viện nghiên cứu MMD phát hành vào tháng 9 năm 2021, 98% thanh thiếu niên có thói quen xem...
Top