giảm bảo hiểm hưu trí

  1. yuri

    Thủ tục Nhật Bản: Có thể miễn hoặc hoãn thanh toán phí bảo hiểm hưu trí quốc gia nếu thu nhập bị giảm đáng kể trong đại dịch corona mới không?

    Nhiều công ty đã sa sút hiệu quả kinh doanh do sự lây lan của virus corona mới, và tiền thưởng mùa hè của họ đã giảm đáng kể. Do khuyến khích làm việc tại nhà và hạn chế di chuyển, số tiền JR West phải trả đã giảm một nửa xuống còn 1,3 tháng. Ngoài ra, theo một số báo cáo, công ty Sumitomo...
Top