giảm giá

  1. yuki1485

    Xã hội Giảm 40% chi phí đi lại ! Làm cách nào có thể được giảm giá cho "Hỗ trợ Du lịch Quốc gia" bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 ?

    Những người đã chờ đợi cơ hội đi du đấu do khủng hoảng Corona rất có thể sẽ có cơ hội lớn vào mùa thu năm nay. Như một biện pháp để kích cầu du lịch, Cơ quan Du lịch Nhật Bản sẽ thực hiện "hỗ trợ du lịch trên toàn quốc" từ ngày 11/10, theo đó du khách có thể được giảm 40% phí đi lại và phiếu...
Top