giảm phát

  1. yuri

    Kinh tế Đầu tư không thể phục hồi nếu không có "giảm phát". Ý chí phục hồi Nhật Bản yếu kém

    Dưới sự đe dọa của đại dịch corona mới, chủng Delta, sau đó là chủng Omicron và một loạt chủng đột biến virus corona , các quốc gia lớn tiếp tục tăng chi tiêu tài chính mà không cần quan tâm đến việc gia tăng nợ chính phủ. Chính "lý thuyết chung" của nhà kinh tế học khổng lồ JM Keynes là người...
  2. yuri

    Kinh tế Nhật Bản trở nên nghèo nàn do giảm phát kéo dài liên tục trong 30 năm

    Thương hiệu cửa hàng 100 yên lớn nhất Nhật Bản "Daiso" đang mở rộng trên toàn thế giới. "Cửa hàng 100 yên" có giá bán đồng nhất là 100 yên (giá hiện tại là 110 yên do thuế tiêu thụ Nhật Bản tăng), nhưng điều này không đúng ở các nước khác. Giá Daiso của Mỹ là 1,5 đô la (165 yên khi quy đổi sang...
Top