gig worker

  1. yuki1485

    Việc làm Nguồn lao động "Gig worker " đang gia tăng nhanh chóng là gì ? Liệu đó sẽ là chất xúc tác cho nền kinh tế Nhật Bản?

    Trong khi sự lây lan của loại virus Corona mới đã gây ra tình trạng thất nghiệp và số lượng nhân viên nghỉ việc tăng nhanh, một doanh nghiệp mới được gọi là "gig worker" đang thu hút sự chú ý . "Gig worker" là những người thực hiện công việc một lần qua Internet. Thảm họa Corona đang gia tăng...
Top