giga

  1. yuri

    Giáo dục Nhật Bản: Các thành phố đưa vào sử dụng một iPad cho mỗi học sinh tại trường học. Lý do "chuyển từ Windows sang iPad"

    Việc chuẩn bị cho "khái niệm trường học GIGA" về "triển khai thiết bị kết nối thông tin cho mỗi học sinh trong các trường tiểu học và trung học cơ sở" đang được tiến hành với tốc độ nhanh chóng ở các chính quyền địa phương trên toàn quốc. Mỗi chính quyền địa phương đều có "Windows" là thông số...
Top