hạn chế nhập cảnh

  1. yuri

    Covid-19 "Cuộc chiến với chủng Omicron" của Nhật Bản với sự giảm mạnh của corona ... Hạn chế nhập cảnh từ 9 quốc gia Châu Phi

    Nhật Bản, quốc gia duy trì số người bị nhiễm virus corona mới ở khoảng 100 người mỗi ngày, đang lo lắng về sự xuất hiện của chủng đột biến mới "chủng Omicron". Sau khi tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ sáu quốc gia bao gồm Nam Phi từ ngày 27 để ngăn chặn sự lây lan của Omicron, ba...
Top