hạn chế nhập cảnh

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Hạn chế nhập cảnh kéo dài , ngày càng nhiều người nước ngoài từ bỏ việc du học.

    Khi sự lây nhiễm của chủng đột biến Omicron lan rộng khắp thế giới, các hạn chế nhập cảnh đối với du học sinh nước ngoài vẫn tiếp tục ở Nhật Bản. Trước tình hình đó, số lượng người nước ngoài từ bỏ việc đi du học ngày càng tăng, cụ thể là tại các trường Nhật ngữ ở tỉnh Miyagi. Một trường Nhật...
  2. yuri

    Covid-19 "Cuộc chiến với chủng Omicron" của Nhật Bản với sự giảm mạnh của corona ... Hạn chế nhập cảnh từ 9 quốc gia Châu Phi

    Nhật Bản, quốc gia duy trì số người bị nhiễm virus corona mới ở khoảng 100 người mỗi ngày, đang lo lắng về sự xuất hiện của chủng đột biến mới "chủng Omicron". Sau khi tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ sáu quốc gia bao gồm Nam Phi từ ngày 27 để ngăn chặn sự lây lan của Omicron, ba...
Top