hệ thống giáo viên bộ môn

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : Hướng đến đưa vào chính thức hệ thống giáo viên bộ môn của trường tiểu học. Nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo nguồn nhân lực chuyên môn

    Vào tháng 1, Hội đồng Giáo dục Quốc Gia, cơ quan xem xét các phương pháp giáo dục ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đã thông báo về việc đưa vào chính thức một "hệ thống giáo viên bộ môn", trong đó giáo viên chuyên môn cao phụ trách các môn khoa học, toán và tiếng...
Top