hệ thống hỗ trợ công

  1. yuki1485

    Xã hội Ai sẽ cứu những người khốn khổ? Bóng tối của "Hệ thống hỗ trợ công " quá hà khắc của Nhật Bản

    Nhận xét của Thủ tướng Yoshihide Suga rằng "cuối cùng sẽ có hỗ trợ công " gây ra một làn sóng lớn. Đúng là hỗ trợ công sẽ là pháo đài cuối cùng trong an sinh xã hội, nhưng tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bác bỏ việc tái cung cấp các khoản trợ cấp cố định, và dường như đã khiến dư luận...
Top