hệ thống thuế

  1. yuri

    Kinh tế Nhật Bản: Hệ thống thuế tăng lương, doanh thu giảm 164 tỷ yên. Bản sửa đổi vào năm tới, trọng tâm của chiến lược phân phối

    Vào ngày 22, được tiết lộ rằng số tiền giảm thuế doanh nghiệp dự kiến là 164 tỷ yên nếu tiếp tục ưu đãi mới trong một năm do việc mở rộng hệ thống thuế khuyến khích tăng lương, vốn là trọng tâm của cải cách thuế năm 2022. . Thủ tướng Fumio Kishida đã xác định hệ thống thuế là trọng tâm trong...
Top