Kinh tế Nhật Bản: Hệ thống thuế tăng lương, doanh thu giảm 164 tỷ yên. Bản sửa đổi vào năm tới, trọng tâm của chiến lược phân phối

Kinh tế Nhật Bản: Hệ thống thuế tăng lương, doanh thu giảm 164 tỷ yên. Bản sửa đổi vào năm tới, trọng tâm của chiến lược phân phối

Vào ngày 22, được tiết lộ rằng số tiền giảm thuế doanh nghiệp dự kiến là 164 tỷ yên nếu tiếp tục ưu đãi mới trong một năm do việc mở rộng hệ thống thuế khuyến khích tăng lương, vốn là trọng tâm của cải cách thuế năm 2022. .

Thủ tướng Fumio Kishida đã xác định hệ thống thuế là trọng tâm trong chiến lược phân phối của mình và có ý định tăng lương cho tất cả nhân viên. Chính phủ sẽ quyết định đề cương cải cách thuế tại cuộc họp nội các vào ngày 24.

Thuế suất tín dụng của hệ thống thuế tăng lương hiện hành lên tới 20% đối với các công ty lớn và 25% đối với các công ty vừa và nhỏ. Với sửa đổi này, tỷ lệ khấu trừ sẽ được nâng lên 30% đối với các công ty lớn và 40% đối với các công ty vừa và nhỏ. Nếu tăng tổng mức lương từ 3% trở lên đối với công ty lớn và từ 1.5% trở lên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì áp dụng tỷ lệ trích cơ bản 15%, cộng thêm ưu đãi theo tỷ lệ tăng lương.

Ngoài ra, thuế doanh nghiệp giảm 5 tỷ yên do mở rộng trợ cấp miễn thuế đối với các khoản dự phòng rủi ro bất thường do các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tích lũy nhằm chuẩn bị cho các đợt thiên tai quy mô lớn. Mặt khác, doanh thu dự kiến sẽ tăng 15 tỷ yên do thuế nhiên liệu máy bay giảm. Tính chung, thuế quốc gia sẽ bị khấu trừ 153 tỷ yên, điều này sẽ làm giảm doanh số bán hàng.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (52).jpg
    ダウンロード (52).jpg
    6.2 KB · Lượt xem: 171

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top