hiến pháp nhật bản

  1. yuki1485

    Pháp luật Luật quốc tịch không công nhận hai quốc tịch là "hợp hiến". Phán quyết đầu tiên của Tòa án Tokyo

    Trong vụ kiện yêu cầu đất nước duy trì quốc tịch Nhật Bản của 8 người hiện đang cư trú tại nước ngoài, như quy định của Luật quốc tịch rằng nếu nhận được quốc tịch nước ngoài thì sẽ mất quốc tịch Nhật Bản là vi hiến, Tòa án Tokyo ( chủ tọa phiên tòa Hideaki Mori ) vào ngày 21 đã xem xét điều này...
Top