hiệu quả

  1. yuki1485

    Xã hội Liệu vắc xin corona mới có thể có hiệu quả ngay cả khi chỉ với một lần tiêm chủng ?

    Vắc xin Corona mới yêu cầu hai lần tiêm chủng. Tuy nhiên, nếu dự kiến việc tiêm chủng một mũi vắc xin duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm, thì có thể ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới bằng cách tiêm chủng ngay cho nhiều người hơn với lần tiêm vắc xin đầu tiên. Trong khi đó, một bài báo...
Top