hỗ trợ công

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Đơn xin hỗ trợ sinh kế tăng 23,7% so với cùng kỳ trong tháng 3, mức tăng 3 tháng liên tiếp.

    Có 24.493 đơn xin hỗ trợ sinh kế trên toàn quốc trong tháng 3, tăng 23,7% so với cùng tháng năm trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp tỷ lệ này vượt quá mức của cùng tháng năm trước. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 7. Đây là mức tăng cao thứ hai kể từ năm 2012, khi số...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 2 triệu người sống trong nghèo đói trên toàn quốc, thực trạng của `` hỗ trợ sinh kế'' .

    Số người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tăng do giá tăng sau đợt tăng giá. Các khoản hỗ trợ công cộng có thể là mạng lưới an toàn cho những người không thể trang trải trong cuộc sống . Tuy nhiên, nó thường là chủ đề bị chỉ trích, và có những trường hợp mọi người ngần ngại sử dụng hỗ trợ. Vì...
Top